ஜனநாயக உச்சி மாநாட்டிற்கு இலங்கைக்கு அழைப்பில்லை – ஜனாதிபதி பைடன்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனால் முதல் தடவையாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஜனநாயகத்துகான உச்சி மாநாட்டிற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கும் நாடுகளில் இலங்கை இடம்பெறவில்லை. டிசம்பர் 9-10 திகதிகளில் இணையவழிச் சந்திப்பாக நடக்கவிருக்கும் இம்மாநாட்டிற்கு உலகம் முழுவதிலுமிருந்து, தாய்வான்

Read more