சொகுசுக் கப்பல்

India

இலங்கை செல்லும் முதல் இந்திய சொகுசுக் கப்பல்

இலங்கைக்குச் செல்லும் இந்தியாவின் முதலாவது சொகுசுக் கப்பலான ‘கோர்டெல்லா எக்ஸ்பிரெஸ்’ நேற்று (ஜூன் 05) சென்னை துறைமுகத்திலிருந்து புறப்பட்டது. இந்தியாவின் மத்திய துறைமுக, கப்பல் மற்றும் நீர்வழி

Read More