செவிப் பரிசோதனை

HealthScience & Technology

உங்கள் செவிகளுக்கு எத்தனை வயது? – பரிசோதியுங்கள்!

வைத்தியன் – நமது உடல் 5 ஐம்புலன்களில் ஒன்றான செவியின் செயற்பாடுகள் வயது போகப் போகக் குறைந்துகொண்டு போகின்றன எனப்படுகிறது. இதற்கான காரணங்கள் பலவாக இருப்பினும், நமது

Read More