செம்மறியாடுகள்

World

சீனா: 12 நாட்களாக வட்டமிடும் செம்மறியாடுகள் – மர்மம் துலங்கியது?

தொடர்ந்து 12 நாட்களாக சீனாவிலுள்ள ஒரு பண்ணையில் செம்மறியாடுகள் ஒரே வட்டத்தில் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன என்ற செய்தியும் காணொளியும் வந்திருந்தன. இதற்கான விளக்கமொன்றை பிரித்தானிய பேராசியர் ஒருவர் தற்போது

Read More