சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

IndiaNews & Analysis

கோவிட் இரண்டாவது அலைக்கு தேர்தல் ஆணையமே காரணம் – சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

கோவிட் இரண்டாவது அலைக்கு தேர்தல் ஆணையமே காரணம் – சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மே 2 இல் தேர்தல் வெற்றிக் கொண்டாட்டங்கள், ஊர்வலங்களுக்குத் தடை இரண்டாவது கோவிட் அலைக்கு,

Read More