பிலிப்பைன்ஸ் சூழல் போராளி ஜினா லோபேஸ் மரணம்!
சூழல் போராளி ஜினாலோபேஸ் - பிலிப்பைன்ஸ்

பிலிப்பைன்ஸ் சூழல் போராளி ஜினா லோபேஸ் மரணம்!

  • Post Category:ENVIRONMENT

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் சுற்றுச் சூழல் அமைச்சரும் சூழல் போராளியுமான ஜினா லோபேஸ் காலமானார். இறக்கும்போது அவருக்கு 65…

Continue Reading பிலிப்பைன்ஸ் சூழல் போராளி ஜினா லோபேஸ் மரணம்!

மீதேன் பிரச்சினை | எதிர்பாராத விளைவுகள்

மீதேன் ஒரு எரிவாயு, இன்று வீடுகளில் சாதாரணமாகப் பாவனையிலுள்ள ஒரு பண்டம். அதனாற் பெறப்படும் நன்மைகளைப் போல…

Continue Reading மீதேன் பிரச்சினை | எதிர்பாராத விளைவுகள்

மரம் வெட்டும் உபகரணங்களின் இறக்குமதிக்குத் தடை | சிறீலங்கா

மரம் வெட்டும் இயந்திர வாள்கள் போன்ற உபகரணங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு சிறீலங்கா அரசு விரைவில் தடைவிதிக்கப் போவதாக…

Continue Reading மரம் வெட்டும் உபகரணங்களின் இறக்குமதிக்குத் தடை | சிறீலங்கா