2019, வரலாற்றிலேயே சமுத்திரங்கள் அதியுச்ச வெப்பத்தை அடைந்த வருடம்!

  • Post Category:ENVIRONMENT

ஜனவரி 13, 2020 "2019 இல் சமுத்திரங்களின் வெப்பநிலை வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்திருப்பது இப் பூமியின்…

Continue Reading 2019, வரலாற்றிலேயே சமுத்திரங்கள் அதியுச்ச வெப்பத்தை அடைந்த வருடம்!

சமுத்திரங்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைக் கொட்டும் கப்பல்கள்!

  • Post Category:ENVIRONMENT

தென் அத்லாந்திக் சமுத்திரத்தில் மனிதக் குடியேற்றமற்ற தீவுகளில் கரையொதுங்கும் பல்லாயிரக் கணக்கான பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் ஒரு புதிய…

Continue Reading சமுத்திரங்களில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைக் கொட்டும் கப்பல்கள்!

காலநிலை|குழந்தைகளின் புரட்சி

கிறெட்டா துண்பேர்க் பல இலட்சக்கணக்கான குழந்தைச் செயற்பாட்டாளர்கள் பாடசாலைகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டுப் போராட்டத்தில் குதித்திருக்கிறார்கள். உலகைக் காப்பாற்றுவதற்காக உலகெங்கும்…

Continue Reading காலநிலை|குழந்தைகளின் புரட்சி