வங்காளம், ஒடிசா | வாட்டி வதைக்கும் சூறாவளி அம்பன்

  • Post category:INDIA

மேற்கு வங்காளம் ஒடிசா மாநிலங்களில் நேற்றுத் தரையிறங்கிய சூறாவளி அம்பன் பேரழிவுகளை அம்மாநிலங்களுக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. மேற்கு…

Continue Reading வங்காளம், ஒடிசா | வாட்டி வதைக்கும் சூறாவளி அம்பன்

பஹாமாஸ் தீவுகளைச் சீரழிக்கும் சூறாவளி டோறியன்

  • Post category:NEWS / WORLD

செப்டம்பர் 02, 2019 டோறியன் எனப் பெயரிடப்பட்டிருக்கும் சூறாவளி அத்லாந்திக் சமுத்திரத்தில் கருக்கொண்ட வரலாற்றிலேயே இரண்டாவது பலம்…

Continue Reading பஹாமாஸ் தீவுகளைச் சீரழிக்கும் சூறாவளி டோறியன்