சூட்டுச் சம்பவம்

News & AnalysisWorld

அமெரிக்காவில் (கொலொராடோ) மற்றுமொரு சூட்டுச் சம்பவம் – 10 பேர் மரணம்

அமெரிக்காவின் அட்லாண்டா மாநிலத்தில் சென்ற வாரம் நடைபெற்ற சூட்டுச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து மற்றுமொரு சூட்டுச் சம்பவம் இன்று கொலொராடோவில் நடைபெற்றுள்ளது. பூல்டர் என்னும் நகரிலுள்ள பல்பொருளங்காடியில் நடைபெற்ற

Read More