சுவெல்லா பிரறேவெர்மான்

World

பிரித்தானியா: லிஸ் ட்றஸ் அரசின் உள்ளக அமைச்சராக (Home Secretary) இன்னுமொரு இந்திய வம்சாவளி சுவெல்லா பிறேவெர்மான்?

பிரித்தானிய பிரதமர் பொறிஸ் ஜோன்சன் பதவியிலிருந்து அகற்றப்படட்தைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கன்சர்வேட்டிவ் கட்சித் தலைவருக்கான தேர்தலில் லிஸ் ட்றஸ் என்பவர் வெற்றியீட்டியதைத் தொடர்ந்து அமைச்சரவையில் பல மாற்றங்கள்

Read More