சுவிஸ் தூதரக ஊழியர் பிணையில் விடுதலை

  • Post Category:SRILANKA

டிசம்பர் 30, 2019 தான் கடத்தப்பட்டதாகப் பொய் சொன்னார் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில், டிசம்பர் 16 அன்று…

Continue Reading சுவிஸ் தூதரக ஊழியர் பிணையில் விடுதலை

நிஷாந்த சில்வாவைத் திருப்பி அனுப்பும்படி சுவிஸ் நாட்டிடம் இலங்கை கோரிக்கை

  • Post Category:SRILANKA

ஒரு உயர் பதவியிலிருந்த அரச அதிகாரி முன்னறிவித்தல் எதுவுமில்லாது நாட்டை விட்டுச் சென்றது தவறு எனச் சுட்டிக்காட்டி,…

Continue Reading நிஷாந்த சில்வாவைத் திருப்பி அனுப்பும்படி சுவிஸ் நாட்டிடம் இலங்கை கோரிக்கை

சுவிஸ் தூதரக சம்பவம் | ஆதாரங்கள் இல்லை – குற்ற விசாரணைப் பிரிவு

  • Post Category:SRILANKA

டிசம்பர் 14, 2019 சுவிஸ் தூரக ஊழியர் கடத்தப்பட்டதாக மேற்கொள்ளப்பட்ட புகார் குறித்து விசாரித்த குற்ற விசாரணைப்…

Continue Reading சுவிஸ் தூதரக சம்பவம் | ஆதாரங்கள் இல்லை – குற்ற விசாரணைப் பிரிவு