அவுஸ்திரேலியா: சுபசிறி கந்தையா – ஆங்கில மேடையில் ஒளிரும் ஒரு தமிழ் தாரகை

சிவதாசன் நான் வெள்ளையாக இல்லை என்பதற்காக வருந்தியதுண்டு. இது எவ்வளவு மடத்தன்மானது என்பதை நினைத்து இப்போது நான் வருத்தப்படுகிறேன். நான் மற்றவர்களிடமிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கிறேன் என்ற அந்த தனித்துவமான உணர்வுதான் என்னிடமுள்ள சிறந்த அம்சம்

Read more