சுடத் குணசேகர

Sri Lanka

மீண்டும் தலையெடுக்கும் சிங்கள பெளத்த இனவாதம்

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பும் இதர பங்காளிக் கட்சிகளும் இறுதியாகத் தமது ஆதரவை சஜித் பிரேமதாசவுக்குக் கொடுப்பதாக அறிவித்தவுடன் தென்னிலங்கையின் இனவாதப் பூதங்கள் மீண்டும் குகைகளிலிருந்து ஒவ்வொன்றாக வெளிவருகின்றன.

Read More