தமிழ்க் கனடியர் இருவருக்கு அரச விருது

கனடிய நாட்டுக்கும் அதன் மக்களுக்கும் பல சேவைகளைப் புரிந்து வருவதைப் பாராட்டுமுகமாக கனடியத் தமிழர்களான சுகுமார் கணேசன் மற்றும் குலா செல்லத்துரை ஆகியோருக்கு விருதுகள் கொடுத்து கனடா கெளரவித்திருக்கிறது. இங்கிலாந்தின் மகாராணியாரான இரண்டாம் எலிசபெத்தின்

Read more