சுகாதார பராமரிப்பாளர்

US & Canada

4,000 பராமரிப்புப் பணியாளருக்கான (PSU interns) இலவச பயிற்சி – கனடிய மத்திய அரசு

கடந்த சில வருடங்களாக, காதாரத் துறையில் காணும் நோயாளர் பராமரிப்புப் பணியாளர் பற்றாக்குறை, கோவிட்-19 நோய்த் தொற்றினால் மேலும் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இப் பற்றாக்குறையைப் போக்க வேலை

Read More