கவிஞர், சூழற் போராளி சுகதகுமாரி காலமானார்

இந்தியாவின் முதல் சூழல் செயற்பாட்டு இயக்கமான Save Silent Valley Movement இன் தீவிர செயற்பாட்டாளரும், கவிஞரும், அபயா அமைப்பின் ஸ்தாபகருமான சுகதகுமாரி, கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாகி இன்று கேரளாவில் காலமானார். 86 வயதுடைய சுகதகுமாரி,

Read more