சீவின் பயோரெக்

NewsSri Lanka

சீன நிறுவனத்திடமிருந்து மீண்டும் உரம் இறக்குமதி, இலங்கை அரசு தீர்மானம்

தீங்கு விளைவிக்கும் பக்டீரியாக்களைக் கொண்டிருந்ததென இலங்கை அரசாங்கத்தினால் திருப்பி அனுப்பபட்டதுடன் அதற்கான கொடுப்பனவான US$ 6.9 மில்லியன்களையும் கொடுத்த பின்னர் அதே சீன நிறுவனத்திடமிருந்து மீண்டும் உரத்தை

Read More
NewsSri Lanka

இலங்கை மீது தடைகளை விதிக்குமாறு சீன உர நிறுவனம் சீன அரசுக்கு வலியுறுத்து

ஆப்பிழுத்த நிலையில் இலங்கை? ‘சீவின் பயோரெக்’ எனும் சீன நிறுவனத்திடமிருந்து இறக்குமதி செய்திருந்த இயற்கை உரத்தில் மண்ணுக்குக் கெடுதல் விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர்கள் இருப்பதாகக் கூறி இலங்கை அரசு

Read More