வட மாகாண வருகை | ‘இதுவே ஆரம்பம் மட்டுமே!’ – இந்தியாவுக்கு சீனா மறைமுக எச்சரிக்கை?

டிச்மபர் 17 அன்று வடமாகாணத்துக்குத் தனது மூன்று நாள் நல்லெண்ணப் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு திரும்பிய சீனாவின் இலங்கைக்கான தூதுவரிடம் ‘நியூஸ் ஃபெர்ஸ்ட்’ ஊடகம் அவரது ப்யண அனுபவம் பற்றிக் கேட்டபோது ” இது எனது

Read more