சீன உளவுக் கப்பல்

News & Analysis

தடையையும் மீறி சீன உளவுக் கப்பல் நாளை இலங்கை வருகிறது?

வரவைப் பின்போடுமாறு இலங்கை அரசு விடுத்த வேண்டுகோளையும் மீறி சீன உளவுக் கப்பலான யுவான் வாங் 5 அம்பாந்தோட்டைத் துறைமுகத்தை அடையும் எனச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தியாவின்

Read More
IndiaNews & AnalysisSri Lanka

சீன உளவுக்கப்பல் விவகாரம்: பாடம் கற்குமா இந்தியா?

மாயமான் ஆகஸ்ட் 11 அன்று அம்பாந்தோட்ட்டைத் துறைமுகத்தில் தரித்து அத்தியாவசிய பொருள் நிரப்புத் தேவைகளைப் பூத்திசெய்வதற்கென இலங்கை அரசிடம் அனுமதியைப் பெற்றிருந்த சீன உளவுக் கப்பலான யுவான்

Read More