சிவாஜிலிங்கம் Archives -

சிவாஜிலிங்கம், ஹிஸ்புல்லா உட்பட 41 பேர் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டி!

அக்டோபர் 6, 2019 ஞாயிறு 12 மணியுடன் முடிவடைந்த ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பதிவில் இலங்கையின் வரலாற்றிலேயே முதன் முதலாக, 41 பேர் கட்டுப்பணத்தைச் செலுத்தித் தேர்தல்

Read more