சிறீநேசன் எம்.பி.

Sri Lanka

தமிழ் மக்கள் கோதாவுக்கு வாக்களிக்கப் போவதில்லை – பா.உ. சிறீநேசன்

செப்டம்பர் 16, 2019 தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு கேட்டுக்கொண்டாலும் தமிழ் மக்கள் கோதாவுக்கு வாக்களிக்கப் போவதில்லை என மட்டக்களப்பு மாவட்டத் த.தே.கூ. பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜி.சிறீநேசன் கூறினார்.

Read More