அரசாங்கம் மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையைப் பெற சுதந்திரக் கட்சி உதவும் – சிறிசேன

  • Post Category:SRILANKA

ஜநவரி 11, 2020 மைத்திரிபால சிறிசேன எதிர்வரும் தேர்தலில் மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையைப் பெறுவதற்கு சிறிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி…

Continue Reading அரசாங்கம் மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையைப் பெற சுதந்திரக் கட்சி உதவும் – சிறிசேன
ஓய்வு பெற்ற பின்பும் சிறிசேன தன் மாளிகையிலேயே தொடர்ந்தும் வசிக்கலாம் – அமைச்சரவை
Maithiripala Srisena

ஓய்வு பெற்ற பின்பும் சிறிசேன தன் மாளிகையிலேயே தொடர்ந்தும் வசிக்கலாம் – அமைச்சரவை

  • Post Category:SRILANKA

அக்டோபர் 29, 2019 ஓய்வு பெற்றதன் பின்னரும் ஜனாதிபதி சிறீசேன கொழும்பு-7 இலுள்ள தனது மாளிகையிலேயே தொடர்ந்தும்…

Continue Reading ஓய்வு பெற்ற பின்பும் சிறிசேன தன் மாளிகையிலேயே தொடர்ந்தும் வசிக்கலாம் – அமைச்சரவை

பாராளுமன்றத்தைக் கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கில்லை – ரணில்

  • Post Category:SRILANKA

செல்டம்பர் 5, 2019 ஜனாதிபதி தேர்தலுக்குப் பின்னர் பாராளுமன்றத்தைக் கலைக்கும் அதிகாரம் வர்ப்போகும் புதிய ஜனாதிபதிக்கு இருக்காது.…

Continue Reading பாராளுமன்றத்தைக் கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கில்லை – ரணில்