சிரியா

World

துருக்கி-சிரிய பூகம்பம் -சுமார் 4500 பேர் மரணம்

துருக்கியின் தென்கிழக்கு சன்லிஉற்ஃபா மாகாணத்தின் மாகாணத் தலைநகர் கசியான்ரெபிலிருந்து 33 கி.மீ. தொலைவை மையமாக்கொண்டு நடைபெற்ற 7.8 றிக்டர் அளவிலான பூகம்பத்தினால் துருக்கியில் 2,921 பெரும் சிரியாவில்

Read More