சிரச

News & AnalysisSri Lanka

சிரச ஊடகத்தை மூடுவதற்கு அரசு இரகசிய திட்டம்? – பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சி குற்றச்சாட்டு

இலங்கையில் பிரபல மகாராஜா நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான சிரச ஊடக நிறுவனத்தின் தொலைக்காட்சி உரிமத்தை மீளப்பெறுவதன் மூலம் அந் நிறுவனத்தை மூடிவிடுவதற்கு அரசு இரகசிய திட்டமொன்றைத் தீட்டி வருவதாக

Read More
News & AnalysisSri Lanka

மஹாராஜாவின் சிரச ஊடகத்தின் மீது கோதாபய மீண்டும் பாய்ச்சல்

மஹாராஜா குழுமத்தின் மீதும், அதன் உரிமையாளர் கிளி ராஜமகேந்திரன் மீதும் மீண்டுமொருதடவை தனது எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கிறார் ஜனாதிபதி கோதாபய ராஜபக்ச. மகாராஜாவின் குழுமத்துக்கு மட்டுமல்ல அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும்

Read More