சியம்பலப்பிட்ட்ய

Sri Lanka

இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் அமர்க்களம் – தோற்றுப்போன எதிர்க்கட்சிகள்!

ரணில், மைத்திரிகளின் கபட நாடகங்கள் அம்பலம் 148 பா.உ.க்கள் ராஜபக்சக்களுக்கு ஆதரவு அரசுக்கு ஆதரவாக ரணில், மைத்திரி பிரச்சாரம் 65 பா.உக்கள் மட்டுமே எதிர்க்கட்சிக்கு ஆதரவு உப

Read More