பெல்ஜியம் | சிம்பான்சியை மணக்க விரும்பும் பெண்

மனித காதலால் குலத்திலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்ட குரங்கு சீதா, பெல்ஜியம் நாட்டின் அன்ட்வேர்ப் மிருகக்காட்சிச் சாலையிலுள்ள ஒரு கட்டுமஸ்தான சிம்பான்சி இன ஆண் குரங்கு. அதன்மீது தீராக் காதல் கொண்ட ஏடீ ரிம்மெர்மான்ஸ் என்ற

Read more