சிண்டெரெல்லா

Arts & Entertainment

அவுஸ்திரேலியா: சுபசிறி கந்தையா – ஆங்கில மேடையில் ஒளிரும் ஒரு தமிழ் தாரகை

சிவதாசன் நான் வெள்ளையாக இல்லை என்பதற்காக வருந்தியதுண்டு. இது எவ்வளவு மடத்தன்மானது என்பதை நினைத்து இப்போது நான் வருத்தப்படுகிறேன். நான் மற்றவர்களிடமிருந்து வித்தியாசமாக இருக்கிறேன் என்ற அந்த

Read More