நில அபகரிப்பும் சிங்கள மயமாக்கலும் வட-கிழக்கில் துரிதப்படுத்தப்படுகிறது – அமெரிக்க அமைப்பு

நில அபகரிப்பும் சிங்கள மயமாக்கலும் வடக்கு கிழக்கில் மிக வேகமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது – ஓக்லாண்ட் இன்ஸ்டிட்யூட் இராணுவம் உட்பட அரச நிறுவனங்களால் வடக்கு கிழக்கில் மேற்கொள்ளப்படும் நில அபகரிப்புகள் அங்குள்ள தமிழர் பெரும்பான்மையைக்

Read more