சிக்னல்

Technology & Science

‘வட்ஸப்’புக்கு மாற்றுத் தளங்கள் – பாகம் 2

சிவதாசன் வட்ஸப், ரெலிகிராம், சிக்னல் ஆகிய செயலிகளைப் பாவிப்பவர்கள் ஏன் Security Settings ஐ மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்?… தொடர்ச்சி இலவசமாக உங்களுக்குக் கிடைக்கும் செயலிகள் அனைத்துமே உங்களின்

Read More