கனடா: சஸ்கச்செவன் மாகாணத்தில் 10 பேர் குத்திக் கொலை

13 வெவ்வேறு இடங்களில் 25 பேருக்குக் குத்து – இரு சந்தேக நபர்கள் இன்னும் பிடிபடவில்லை கனடாவின் சஸ்கச்செவன் மாகாணத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 04) நடைபெற்ற தொடர் கத்திக்குத்துச் சம்பவத்தின்போது 10 பேர் கொல்லப்பட்டும்

Read more