சவூதி அரம்கோ

World

வெளிநாட்டுப் பணியாளரை அவமானப்படுத்திய சவூதி அரம்கோ நிறுவனம்!

உலகின் அதி பெரிய எண்ணை உற்பத்தி நிறுவனமான சவூதி அரம்கோ தனது பணியாளர் ஒருவரை நடமாடும் சுத்திகரிப்பு நிலையமாக வேடமிட்டது தொடர்பாக உலகெங்கும் சமூகவலைத்தளங்களில் எதிர்ப்புக் குரல்கள்

Read More