சர்வதேச மன்னிப்புச்சபை

Sri Lanka

இலங்கையில் மனித உரிமைக் காவலர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள் – சர்வதேச மன்னிப்புச் சபை

ஜனவரி 17, 2020 இலங்கையில், மனித உரிமை அமைப்புகள், ஊடக நிறுவனங்கள், ஊடகவியலாளர் மிரட்டப்படுவதையும், துன்புறுத்தப்படுவதையும் குறித்து வெளியாகும் பல தகவல்கள் குறித்து தாம் அக்கறை கொண்டுள்ளதாக

Read More