உலக பொருளாதார மந்தநிலையால் இந்தியா கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் – சர்வதேச நாணைய நிதியம்
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் தலைவர் கிறிஸ்ரலீனா ஜியோர்ஜியேவா

உலக பொருளாதார மந்தநிலையால் இந்தியா கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் – சர்வதேச நாணைய நிதியம்

  • Post Category:ECONOMY / MONEY

சர்வதேச நாணய நிதியம் உலக பொருளாதாரத்தின் ஒத்திசைந்த மந்த நிலையால் பல நாடுகள் பாதிக்கப்படப் போகின்றன அதில்…

Continue Reading உலக பொருளாதார மந்தநிலையால் இந்தியா கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் – சர்வதேச நாணைய நிதியம்