இலங்கையைச் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்குப் பரிந்துரைக்கும்படி பிரித்தானிய தொழிற்கட்சி கோரிக்கை

இலங்கையைச் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்குப் பரிந்துரைப்பதில் பிரித்தானிய அரசாங்கம் பின்னிற்கிறது – நிழலமைச்சர் ஸ்டீபன் கின்னொக் காரசாரமான குற்றச்சாட்டு இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்குப் பரிந்துரைக்கும் விடயத்தில் ஐ.நா. மனித உரிமைகள் சபையப் பிரித்தானிய

Read more