சத்யஜித் ரே

EntertainmentIndia

சத்யஜித் ரேயின் ‘பதர் பாஞ்சாலி’ நிறமூட்டப்படுகிறது

முதன் முதலாக இந்தியப் படமொன்றை செயற்கை விவேகத் தொழில்நுட்பத்தைப் பாவித்து (Artificial Intelligence) நிறமூட்டும் முயற்சி இந்தியாவின் பிரபல திரைப்பட இயக்குனரும், ஒஸ்கார் விருது பெற்றவருமான, மறைந்த

Read More