சட்டமூலம் C-281

US & Canada

கனடா சட்டமூலம் C-281 – தமிழருக்கு எவ்வகையில் பயனளிக்கும்?

ஜூன் 07ம் திகதி கனடிய பாராளுமன்றத்தில் சட்டமூலம் C-281 (Bill C-281) விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு வாக்களிப்பு இடம்பெறவிருக்கிறது. சர்வதேச மனித உரிமைகள் சட்டத் திருத்தம் என்ற பெயரில்

Read More