பதில் வழக்குரை நாயகம் சஞ்சாய் ராஜரத்னம் புதிய சட்டமா அதிபராகப் பதவியேற்கலாம்?

சட்டமாதிபர் டப்புல டெ லிவேராவின் பதவிக்காலம் இம் மாதத்துடன் முடிவடைவதைத் தொடர்ந்து அவரது இடத்துக்கு பதில் வழக்குரை நாயகமாகக் (Acting Solicitor General) கடமையாற்றும் சன்சாய் ராஜரத்னம் அவர்கள் நியமிக்கப்படலாம் எனத் தெரிய வருகிறது.

Read more