சங்கத்தமிழன் Archives -

திரை விமர்சனம் | சங்கத் தமிழன்

வழக்கமான கதை, பழக்கமான பாணி, பழக்கமான முகங்கள். ஒரு mass hero படம். ஒரு recycled genre. ஊர் மக்கள் கொண்டாடும் ‘கடவுளாக்கப்பட்ட’ கதை நாயகன். நீங்கள்

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)