கோவிட் விரல்கள்

HealthWorld

‘கோவிட் விரல்கள்’ கொறோனாவைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறியா?

நோயறிகுறிகள், சிகிச்சை, தடுப்பு மருந்து போன்றவற்றைத் தீர்மானிக்க முடியாது மருத்துவ சமூகம் திணறிக் கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில், வைரஸ் புதியதொரு வினாவையும் அவர்களிடம் தள்ளிவிட்டிருக்கிறது. பலரது கால் விரல்களில்

Read More