கோழிக்கோடு விமான விபத்து

India

கேரளாவில் விமான விபத்து-20 பேர் மரணம்

துபாயிலிருந்து பயணிகளை ஏற்றிவந்த எயர் இந்தியா விமானம் தரையிறங்கும் முயற்சியின்போது கடும் மழையில் சிக்குண்டது ஆகஸ்ட் 8, 2020: துபாயிலிருந்து பயணிகளை ஏற்றிவந்த எயர் இந்தியா விமானமொன்று

Read More