கோப்ரா

Entertainment

‘தும்பி துள்ளல்’ பாட்டை இரட்டை கீ போர்ட்டில் இசைத்த பார்வையற்ற சிறுமி சஹானா

இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பாராட்டு கோப்ரா (2020) தமிழ்ப் படத்தில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் வெளிவந்த ‘தும்பி துள்ளல்’ பாட்டை இரட்டை கீ போர்ட்டில் வாசித்து அசத்திய சிறுமி

Read More