வளரும் வடக்கு | நான்காம் வருடத்தைப் பூர்த்திசெய்யும் வட தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (Northern Technical Institute)

ஜெகன் அருளையா இலங்கை பூராவும் உள்ள இளைய தலைமுறையினர் உகந்த நல்ல வேலைகளைப் பெற்றுவதில் மிகுந்த சிரமப்படுகிறார்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் புள்ளிவிபரப்படி, 15 முதல் 19 வயதுவரையுள்ள இளையவர்களில் 4 பேர்களில் ஒருவர்

Read more