கோதுமை விலை உயர்வு: இந்த வருடம் உலகத்தில் பஞ்சம் ஏற்படலாம்

இந்தியா, ரஷ்யா, கசாக்ஸ்தான் கோதுமை ஏற்றுமதியைத் தடை செய்தன யூக்கிரெய்ன் போரின் விளைவுகளில் ஒன்றாக உலகம் முழுவதும் பஞ்சம் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். இந்த வருடத்தில் மட்டும் கோதுமையின் விலை

Read more