‘கோதா போ ஊரில்’ (GotaGo Gama) பொலிஸ் வண்டிகள் அணி

ஆர்ப்பாட்டம் செய்யும் பொதுமக்களை மிரட்டும் முயற்சி? கோதாவை விரட்டும் முயற்சியில் காலிமுகத்திடலில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்துவரும் பொதுமக்களை மிரட்டும் பாணியில் அங்கு பெரும்தொகையான பொலிஸ் வாகன அணியொன்று நிலை நிறுத்தப்பட்டதாகவும் இது குறித்து சமூக வலைத்

Read more