கோதாவின் ராச்சியம்

Sri Lankaசிவதாசன்

கோதாவின் ராச்சியம் | மந்திராலோசனைக் குழு

சிவதாசன் இலங்கையின் புதிய அமைச்சரவையும், கூடவே ராஜாங்க அமைச்சரவையும் இன்று (புதன் ஆகஸ்ட் 12) பதவிப்பிரமாணம் எடுத்திருக்கின்றன. பல பெயர்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டன, பல புதிய முகங்கள். தேர்தல்கள்

Read More