கோதாவின் கொலை மிரட்டல்கள்

News & AnalysisSri Lanka

கோதாவின் பாதை | அனுரகுமார திசநாயக்காவுக்கு வீரசேகர, சேனாதிபதி கொலை மிரட்டல்

இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில் பல சம்பங்கள் நடந்துவருகின்றன. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர் சரத் வீரசேகரா மற்றும் அவான் கார்ட் ஆயுத வியாபாரியான

Read More