மசூதிகள் பூட்டு, ராஜபக்சக்கள் பொசன் போயா வழிபாடு – இலங்கையில் அராஜகம்!

  • Post Category:SRILANKA

இன்று பெளத்தர்களுக்குப் பொசன் போயா, இஸ்லாமியர்களுக்கு ரம்ழான், மலையகத் தமிழர்களுக்கு ஆறுமுகம் தொண்டமானின் மரணச் சடங்கு. இத்தனைக்கும்…

Continue Reading மசூதிகள் பூட்டு, ராஜபக்சக்கள் பொசன் போயா வழிபாடு – இலங்கையில் அராஜகம்!

ராஜபக்ச சகோதரர்களின் கீழ் 154 திணைக்களங்கள் / நிறுவனங்கள்

  • Post Category:SRILANKA

டிசம்பர் 12, 2019 புதிய அரசாங்கத்தில் 154 திணைக்களங்களையும், நிறுவனங்களையும் மகிந்த, சமால், கோதாபய சகோதரர்கள் தம்முள்…

Continue Reading ராஜபக்ச சகோதரர்களின் கீழ் 154 திணைக்களங்கள் / நிறுவனங்கள்

சிறீலங்கா ரெலிகொம் | தலைவராக சமால் ராஜபக்சவின் புதல்வர்?

  • Post Category:SRILANKA

டிசம்பர் 10, 2019 சிறீலங்கா ரெலிகொம் தலைவராக இருந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி சிறீசேனாவின் தம்பி குமாரசிங்க பதவியிலிருந்து…

Continue Reading சிறீலங்கா ரெலிகொம் | தலைவராக சமால் ராஜபக்சவின் புதல்வர்?