துறைமுக நகரச் சட்டத்தின் மூலம் நாடு, 2011 இல் போல கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படலாம் – ரணில்

துறைமுக நகரச் சட்டத்தின் மூலம் நாடு, 2011 இல் போல கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படலாம் – ரணில் கொழும்பு துறைமுக நகர பொருளாதார ஆணையச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால், 2011 இல் நடைபெற்றதைப் போல நாணய

Read more

கொழும்பு துறைமுக நகர விவகாரம் | எதிர்பாராத நெருக்கடிக்குள் ராஜபக்ச ஆட்சி?

கொழும்பு துறைமுக நகரத்தை நிர்வகிக்கும் துறைமுக பொருளாதார ஆணையம் தொடர்பான சட்டவரைவுக்கு எதிராகப் பல அரசியல் கட்சிகளும், அமைப்புகளும், தனிப்பட்டவர்களும் உச்சநீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகளைப் பதிந்துள்ளனர். அரசாங்கத்தின் திட்டத்தின்படி இச்சட்ட வரைவு பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறும்

Read more