கொல்ச்சிசீன்

HealthUS & Canada

கோவிட் சிகிச்சைக்கு மூட்டுவாத மருந்தை அங்கீகரிக்க கனடிய சுகாதார அமைச்சு யோசனை

மூட்டு வாதத்திற்குக் (arthritis) காரணமான அழற்சியைக் (inflammation) கட்டுப்படுத்தும் கொல்ச்சிசீன் என்னும் மருந்தைக் கோவிட் நோய்க்குச் சிகிச்சை மருந்தாகப் பாவிப்பதற்கான அங்கீகாரத்தைக் கனடாவின் சுகாதார அமைச்சு வழங்க

Read More