துயர் பகிர்வு: கே.எஸ்.சிவகுமாரன்

[மறைந்த எழுத்தாளர், விமர்சகர், ஒலிபரப்பாளர் கே.எஸ்.சிவகுமாரன் பற்றி சரவணன் கோமதி நடராசா முகநூலில் எழுதிய பதிவை இங்கு த்ருகிறோம்] கே.எஸ்.சிவகுமாரன் அவர்களும் நம்மிடம் இருந்து நீங்கிவிட்டார். இனி வாழ்தல் சாத்தியமில்லை என்பதை அவரே முடிவுக்கு

Read more